Deprecated: Required parameter $wrapper follows optional parameter $type in /data/www/emha-service.nl/www/wp-content/plugins/widgets-for-siteorigin/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 145 PRIVACY – EMHA-Service
Menu Close

UW PRIVACY

Wij stellen uw privacy erg op prijs, daarom kunt u op deze pagina vinden welke gegevens wij van uw bewaren en hoe wij deze gegevens beschermen.

PERSOONSGEGEVENS

EMHA Service verzamelt een aantal persoonsgegevens van u als klant, in deze tabel kunt u vinden welke gegevens wij verzamelen. [table id=1 /] Bijzondere persoonsgegevens: burgerservicenummer (BSN)

VERWERKING

EMHA Service verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de hieronder opgestelde doeleinden.

  • Afhandeling van uw betaling;
  • Om contact met u op te kunnen nemen met betrekking tot onze dienstverlening;
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om onze diensten bij u te kunnen afleveren en/of verrichten;
  • Bij wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMIG

Hagenaars Holding B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of geautomatiseerde verwerkingen. Dit betreft besluiten die genomen worden door een computerprogramma zonder tussenkomst van een mens.

BEWAARTERMIJNEN

Hagenaars Holding B.V. hanteert de wettelijke bewaartermijn met betrekking tot uw gegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens verzameld worden.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden en worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zijn bewerkersovereenkomsten gesloten om te garanderen dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandeld worden. Hagenaars Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U behoud het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om eventuele toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Hagenaars Holding B.V. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten over te dragen aan u of een door u aangewezen organisatie. Verzoeken tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaren op verwerking kunnen ingediend worden door contact op te nemen via info@emha-service.nl.  Om te verzekeren dat deze verzoeken of bezwaren zijn ingediend door de persoon of het bedrijf wiens gegevens het betreft vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer onleesbaar. Dit om uw privacy te beschermen. Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw verzoek en verwerken uw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING GEGEVENS

Hagenaars Holding B.V. neemt de beveiliging en bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet passend beveiligd zijn of er tekenen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@emha-service.nl of door ons telefonisch te informeren via +31164683800.

CONTACTGEGEVENS

Hagenaars Holding B.V. Het Laag 4 4614PA Bergen op Zoom Tel. nr.: +31164683800 e-mail: info@emha-service.nl